Disclaimer

BedrijfsEtalage en haar klanten zijn de samensteller, uitgever, eigenaar van alle informatie op deze website en aanverwante sites. BedrijfsEtalage en haar klanten hebben als doel om zo betrouwbaar en actueel mogelijke informatie te verschaffen. Niettemin kan op bedrijfsetalage.nl en aanverwante websites onjuiste en/of onvolledige informatie getoond staan.

Bij een ongewenste vermelding of foute vermelding van uw bedrijf, kunt u contact met ons opnemen om de informatie te wijzigen / vernieuwen.

Aansprakelijkheid

BedrijfsEtalage en haar klanten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die verband houdt met het gebruik van bedrijfsetalage.nl en aanverwante websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze websites te kunnen raadplegen. Ook zijn ze niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onjuistheid of onvolledigheid op welke manier dan ook.

Links van en naar bedrijfsetalage.nl en aanverwante sites

BedrijfsEtalage en haar klanten zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze websites, betekent niet dat BedrijfsEtalage en haar klanten de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

Informatie gebruiken

BedrijfsEtalage en haar klanten behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze websites en de via deze websites te leveren producten en diensten. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BedrijfsEtalage en/of haar klanten.